Vraag eens een premie aan...

*zucht*
Deze voormiddag bijna 3 uur tussen verschillende loketten over en weer gelopen. Het zit zo, de gemeente Sint Agatha Berchem betaalt een stuk van je onroerende voorheffing terug als je aan een aantal voorwaarden voldoet. En wij blij!

Een maand geleden naar het gemeentehuis om inlichtingen te vragen. Na 3 a 4 keer doorverwezen te zijn, kregen we een infofoldertje met De Voorwaarden. Na twee bladzijden komen we aan de belangrijke info:

De aanvraag tot toekenning van de premie en de vereffening van de eerste schijf ervan dient binnen de 6 maand na datum van het aanslagbiljet inzake onroerende voorheffing betreffende het aanslagjaar dat volgt op het jaar van handtekening van de authentieke akte inzage verwerving of van de eerste bewoning van de woning, per aangetekend schrijven of door middel van een formulier afgeleverd door het gemeentebestuur en vergezeld van de volgende documenten:

Om die zin van de eerste keer te begrijpen, moet je minstens 20 jaar ervaring hebben met dat soort teksten. Ik heb het in ieder geval een keer of 5 moeten herlezen. In ieder geval, volgende documenten, verder ambetenarees achterwege gelaten:

Kopie van de eigendomsakte waarover het gaat
Bewijs van het ministerie van financiën, administrie voor registratie en domeinen, waarin staat dat je geen ander eigendom hebt (zeer vriendelijke mensen daar, alleen jammer dat hun PCs niet werkten. Gelukkig sturen ze het na per post)

Kopie van belastingaanslag
Kopie van onroerende voorheffing aanslag
Bewijs dat bovenstaande betaald is
Bewijs van samenstelling van het gezin
Kopie huwelijsakte of bewijs wettelijk samenwonen (indien van toepassing)

Ik vraag mij écht af waarom je zo een pak papier moet verzamelen, terwijl de overheden die informatie allemaal al hebben. Het meest absurde is nog dat bewijs van gezinssamenstelling, dat moet je gaan aanvragen op de gemeente om het later terug te geven aan... de gemeente.

Men zou beter eens nadenken over een manier om al die premies en administratie af te schaffen en gewoon de belasting te verlagen.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Filtered HTML

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.