Telefonische verkopers in Brussel

  • Allo, monsieur Stro-baun?
  • Ja... ?
  • Vous parlez Français?
  • Un peu...
  • TUUT-TUUT-TUUT

Die cursussen beleefdheid voor verkopers zijn precies ook al lang weg bezuinigd, want het is niet de eerste keer dat we zulke telefoontjes krijgen.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Filtered HTML

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.