Mysql replicatie overpeinzingen

Recent zagen we een van onze replicerende mysql-servers replicatie-errors geven ala "DROP TABLE blabla : table does not exist" (met de gevreesde temporary tables uiteraard).
Ik maak me daarbij de bedenking: als de master aan de slave vraagt om een table te droppen die niet bestaat, moet daar dan een harde error voor komen die de replicatie stopt? Tenslotte is de toestand van de slave op dat moment wat de master vroeg... Of bekijk ik het nu net iets te praktisch? :-)

JanC (not verified)

Thu, 05/07/2007 - 01:14

Wat als die table niet bestaat doordat een eerdere "CREATE TABLE" niet (goed) doorgekomen is? Wat is er dan meer niet goed doorgekomen?

Een mogelijkheid om dat te negeren is dus misschien wel interessant soms, maar om dat nu zomaar de default te maken is daarom ook nog niet de juiste optie...

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Filtered HTML

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.