Internet-censuur in België

Blijkbaar is er in alle stilte beslist om een DNS blokkade van de "kinderporno jager" in te voeren. Mensen die klant zijn bij grote providers (Telenet en Skynet al zeker) en naar stopkinderporno.nl surfen, krijgen volgende pagina te zien:

Internet censuur in België

Wie zijn DNS via andere wegen (OpenDNS, root-servers, ...) opvraagt krijgt andere resultaten:

Blijkbaar is er in alle stilte beslist om een DNS blokkade van de "kinderporno jager" in te voeren. Mensen die klant zijn bij grote providers (Telenet en Skynet al zeker) en naar stopkinderporno.nl surfen, krijgen volgende pagina te zien:

Internet censuur in België

Wie zijn DNS via andere wegen (OpenDNS, root-servers, ...) opvraagt krijgt andere resultaten:

$ host stopkinderporno.nl
stopkinderporno.nl has address 85.25.223.233

Telenet & Skynet:
$ host stopkinderporno.nl
stopkinderporno.nl has address 84.199.40.99

Naast het feit dat dit een bijzonder domme manier van blokkeren is, die kinderachtig simpel te omzeilen is, rijst de vraag op welke grond en wie er in de toekomst gaat beslissen wat de Belgische surfer nog mag zien en niet zien. In de praktijk blijkt immers dat stopkinderporno.nl al niet meer de "gewraakte" website toont, maar tegenwoordig een aanbod om dit domein over te kopen geeft... Het is ook een verontrustende evolutie om vast te stellen dat er blijkbaar een soort Belgisch internet censuur-systeem bestaat, terwijl daar helemaal geen publiek debat over gevoerd is.

De Belgische justitie en politie-diensten slaan alweer de bal zwaar mis: in plaats van de bron van het probleem aan te pakken, probeert men simpelweg de site te censureren.

Filbert (not verified)

Tue, 21/04/2009 - 20:03

Ik heb een 'lichtblauw' vermoeden dat daar de clou zit. Technisch (en juridisch ?) gesproken wordt de site niet geblokkeerd, enkel dns wordt omgeleid. Voor surfer-modaal komt het natuurlijk op hetzelfde neer.
Maar ik ben maar een eenvoudige informaticus, geen jurist. :)

De maatregel die justitie (en de minister van justitie Stefaan De Clerck) hebben genomen is geheel onwettelijk en volgens mij moeten er mogelijkheden zijn om de Belgische Staat (of justitieminister) daarvoor te dagvaarden.

Bij mijn weten, was er immers maar 1 enkele site van 'Stop Kinderporno' waarop een paar namen en adressen van veroordeelde pedofielen (waaronder die van Marc Dutroux) stonden.

De andere sites waren gewoon fora waarop er gediscussieerd werd en er berichten werden gepubliceerd. Er was daar wel een link naar de site met pedofielen aan te treffen maar dergelijke link kan zelfs een kind blokkeren, als het nodig moest zijn.
Dus ik vermoed dat ook de Computer Crime Unit daartoe in staat is.

De beslissing van de Belgische justitie (en de justitieminister zelf) om ook de andere sites van 'Stop Kinderporno' in onderlinge afspraak met de providers te bloekkeren, is niet alleen onwettelijk maar het betreft hier ook een pure censuurmaatregel.

Heel wat slachtoffers van sexueel misbruik die op de fora met hun verhaal terecht konden, kregen de mond gesnoerd. Hun getuigenissen zijn niet meer te lezen.

Ook enkele van mijn eigen persoonlijke reacties in verband met Child Focus (dus zonder namen en foto's van pedofielen) werden door de blokkering van de verschillende fora, van het Internet geweerd.

Ik verbaas mij erover dat er zo weinig reactie komt vanwege de officiële pers omdat dit toch ook een aantasting van de persvrijheid betreft.

En als men vandaag zomaar websites en blogs kan blokkeren, dan zullen er morgen nog wel meer van die 'uitzonderlijke maatregelen' genomen worden.

Zoals ik ergens schreef, zijn de maatregelen die werden genomen om de sites te blokkeren echter helemaal niet zo buitengewoon.
Ikzelf ken al drie nieuwsgroepen en sites die na een simpele klacht (misschien wel een anonieme klacht van justitie zelf), en zelfs zonder klacht, door de justitie van het Internet werden verwijderd. Justitie deed dit in overleg met MSN Microsoft en de canadese provider Bravenet. Bravenet sloot de website na een klacht over het 'bespottelijk maken van de Belgische Staatsveiligheid'...

binard paul (not verified)

Fri, 24/07/2009 - 00:45

het belgische gerecht en politiekers doenliever iets aan de gevolgen dan aan de oorzaak om niemand voor het hoofd te stoten er zouden misschien wel bekende gezichten verschijnen op de pedogids ik ben gewoon een vorkliftchauffeur met een donkerblauw vermoeden

p (not verified)

Sat, 16/10/2010 - 18:49

Je moest eens weten wat al allemaal word gecensureerd.
Je merkt maar het topje van de ijsberg, het zijn meestal deze welke via de media boven water komen.
Ik persoonlijk heb het mijn missie gemaakt alles van telenet te controleren tot de uitzendingen toe.
Zelfs onschuldige programma's welke in pakketen worden geleverd blijken gecensureerd en dit soms op dusdanige wijze dat het volgen van de uitzending bijna niet mogelijk is door het verspringen van de ene scène naar een losstaande andere scène.
Ook nieuwsberichten worden met het censuurwapen behandeld
Dit kwam onlangs boven water toen tijdens het opnemen van een via de c band gemiste reportage, het betrof het accidenteel neerschieten van een helikopter met journalisten.
Na het bekomen van de originele reportage bleek dat de uitzending met 7 minuten was verkort en totaal uit het verband was gerukt.

Jan Boeykens (not verified)

Thu, 26/01/2012 - 03:10

Enkele jaren geleden schreven we reeds:
'De MSN-groep FondationPrincessedeCroy werd op 16.3.2007 na een bericht over Child Focus dat gebaseerd was op een artikel in een Roemeense krant, door MSN (Microsoft) gesloten. De franstalige MSN-dienst deelde mede dat zij van niets wist en dat de groep om een onbekende reden op een herroepelijke wijze verloren was gegaan.
De nederlandstalige MSN-dienst liet echter verstaan dat de nieuwsgroep nog wel degelijk bestond maar dat zij wegens een 'ernstige overtreding van de gebruikersvoorwaarden' gesloten werd.
Volgens de nederlandstalige MSN-dienst zou de 'inhoud van de groep bewaard worden in geval van een eventueel toekomstig onderzoek in deze kwestie maar de groep zou niet meer heropend worden'.
Over welke 'kwestie' het ging, zweeg men.
De dienst voegde er op een uiterst tegenstrijdige manier nog aan toe dat de 'gebruikte opslagruimte op de groep niet meer ter beschikking zou zijn totdat het onderzoek was afgerond en de MSN Groep door MSN volledig verwijderd zou zijn'.
Enkele maanden geleden verdwenen er al eens honderden documenten en foto's van de MSN-groep FondationPrincessedeCroy nadat er een bericht werd gepubliceerd waarin RTBF-journalist José Dessart zijn steun uitsprak voor Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven.
José Dessart werd toen ondermeer via de E-mailcampagne van een zekere Piet S. gedwongen om te vragen of het bericht terug kon verwijderd worden.
Na wekenlang aandringen bij MSN werden de foto's en documenten waarvan men dacht dat zij voorgoed verloren waren gegaan, voor het grootste gedeelte teruggeplaatst.

Jan Boeykens (not verified)

Thu, 26/01/2012 - 03:18

Enkele jaren geleden was er een man die een klacht indiende bij de Canadese provider 'Bravenet'. De website van prinses de Croÿ van onze vereniging, werd verwijderd. Bravenet rechtvaardigde haar beslissing met de mededeling dat de 'Belgische Staatsveiligheid bespottelijk werd gemaakt'. De man kende toevallig een hoge Belgische rijkswachtofficier in Brussel...

Jan Boeykens (not verified)

Thu, 26/01/2012 - 03:26

In 2005 eiste een pedofiel die Marcel Vervloesem van onze vereniging van 'zedenfeiten' beschuldigde, dat de blog 'Werkgroep Morkhoven' van het Internet zou verwijderd worden. Via een bevriende politicus, liet hij de zaak op de agenda van de Herentalse gemeenteraad plaatsen.

Jan Boeykens (not verified)

Thu, 26/01/2012 - 03:41

Een paar jaar geleden eiste de dochter van een bekende Gentse magistraat die nu binnen de Gentse magistratuur werkzaam is, dat de blogs van de Werkgroep Morkhoven zouden verwijderd worden. Zij noemde Marcel Vervloesem van onze vereniging een 'pedofiel' terwijl de correctionele rechtbank van Turnhout die een echt mediaproces tegen Marcel Vervloesem organiseerde, zich nog over de kwestie moest uitspreken (alhoewel de veroordeling reeds lang vaststond). Zij kreeg hierbij de steun van haar fanatieke vriendje die zelfs een speciale blog opende om onze vereniging nog eens extra door het slijk te halen. We waren genoodzaakt om op de schandalige beledigingen te reageren via onze skynetblogs. Resultaat: 2 skynetblogs werden gesloten waaronder de blog 'Doofpot Justitie'. Bij de recente nieuwe aanklacht tegen Marcel Vervloesem die opnieuw via een verhaal in Het Nieuwsblad werd ingediend, startte de man opneiw met zijn campagne. Hij werd daarbij gesteund door een vriendje van de pedofiel die 10 jaar geleden met zijn verhaal naar Het Nieuwsblad stapte om Marcel Vervloesem voor het eerst te beschuldigen. De meest schunnige woorden en uitspraken zoals: 'laat ons hopen dat die 'vuile stinkende pedofiel snel onder de grond verdwijnt' enzoverder, worden daarbij publiekelijk gebruikt... terwijl de pedofiel zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met jongetjes op zijn naam heeft staan.

Jan Boeykens (not verified)

Thu, 26/01/2012 - 03:48

Op facebook wordt er ook vurig gecensureerd.
Heel wat accounts en groepen van activisten, werden (en worden) er na zogenaamde klachten waartegen men zich niet kan verweren, gesloten.

Jan Boeykens (not verified)

Thu, 26/01/2012 - 04:00

Terwijl de westerse media constant oorlog stoken ten dienste van de NATO, kreeg het Iraanse TV-Press dat interessante informatie levert over de ondermeer hoge jeugdwerkloosheid in Engeland, door de UK-autoriteiten een persverbod opgelegd.
In de Verenigde Staten worden er dan weer speciale wetten gestemd om de onafhankelijke nieuwsbronnen die via blogs en websites publiceren, van het Internet te bannen.
We zijn zijn lang meer verwijderd van de eerstvolgende boekverbranding. Wie zich niet dagelijks laat brainwashen door de oorlogs- en andere propaganda, riskeert weldra een gevangenisstraf.

Jan Boeykens (not verified)

Thu, 26/01/2012 - 04:10

Hierbij nog een interessant artikel over Internetcensuur in Europa. Met dank aan de mensen die ons de voorbije uurtjes belet hebben om al deze informatie op onze Facebook pagina te publiceren ;)

Europa zet gevaarlijke stap richting internetcensuur

Door Ot van Daalen

Aanstaande maandag zal de Europese Commissie voorstellen om EU-brede internetfilters te verplichten. Daarmee zet Europa een gevaarlijke stap richting internetcensuur. Maar dit plan kunnen we stoppen.

Bits of Freedom heeft via betrouwbare bron de strekking van dit voorstel ontvangen. Het richtlijnvoorstel zou lidstaten verplichten om ervoor te zorgen dat websites die afbeeldingen van kindermisbruik aanbieden, worden geblokkeerd. Ook systemen van zelfregulering, zoals in het Verenigd Koninkrijk waar het internetfilter niet op een wet is gebaseerd, zouden aan deze voorwaarde voldoen. De Commissie zal ook voorstellen dat lidstaten zich moeten inspannen om deze websites offline te halen, maar deze verplichting zal zo vaag zijn dat onduidelijk is wanneer hieraan voldaan is.

Het is ondertussen opmerkelijk dat zowel Euro-commissaris Reding als de Duitse Minister van Justitie via brief hebben geprotesteerd tegen dit plan van de Commissie. Saillant detail: in Duitsland is een wet die een filter zou introduceren weer ingetrokken na massaal protest.

Kindermisbruik moet bestreden worden. Waarom is een filter dan toch zo een slecht idee? Ten eerste is zo een filter niet effectief: het kan makkelijk omzeild worden. Ten tweede verbergt dit het probleem slechts: de foto’s van kindermisbruik blijven gewoon online. Ten derde is een fijnmazig systeem technologisch zeer gecompliceerd en kan een fout tot gevolg hebben dat het hele internet onbereikbaar is voor abonnees. Tot slot kan zo een filter ook ingezet worden om ander materiaal te blokkeren (dit is niet een theoretisch risico – wij krijgen uit de politiek signalen dat ook in Nederland zo een filter snel zou worden uitgebreid). Op de website van Mogis Verein, een organisatie van slachtoffers van kindermisbruik die actievoert tegen internetfilters, wordt het uitstekend uitgelegd. Zie over de plannen rond een Nederlands internetfilter onder meer dit bericht van Bits of Freedom.

Het is schandalig dat de Europese Commissie ondanks goede tegenargumenten van experts dit soort symboolpolitiek invoert. Critici van internetfilters hebben altijd gezegd: je moet foto’s met kindermisbruik niet verbergen, maar verwijderen. Het Europees Parlement moet de Commissie tot de orde roepen en dit plan weer naar de prullebak verwijzen.

https://www.bof.nl/2010/03/28/europa-zet-gevaarlijke-stap-richting-inte…

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Filtered HTML

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.