Auteursrecht: wetgeving op maat van de sterksten

De discussie over het auteursrecht barst in alle hevigheid los. Nu ook SP.a zijn kar keert volgens De Standaard, ziet het er niet naar uit dat dit wetsvoorstel nog kan tegen gehouden worden: "Tijdens een meerderheidsoverleg herinnerde de VLD de SP.A vrij beslist aan het kernkabinet en het daar bereikte compromis. Officieel bepaalt de SP.A-fractie pas donderdag haar houding, maar nu al is duidelijk dat ze niet tegen het wetsontwerp zal stemmen. Tenslotte is dat een omzetting van een Europese richtlijn, klinkt het. Mogelijk onthouden enkele SP.A'ers zich, waarbij ze nogmaals hun protest tegen de heffing herhalen." Eerst publiek veel lawaai maken en zeggen dat men tegen is en dan in alle stilte van mening veranderen. Het kan verkeren... Binnenkort verwelkomen we dus het auteursrecht zoals geschreven door de lobby van de grote platenmaatschappijen. De kleine auteurs en de gewone man zullen mogen betalen en krijgen niets in de plaats, zelfs geen recht op thuiskopie. Alleen als je er in slaagt om een kopie te maken, wordt het oogluikend toegelaten. Maar de sector zal er wel voor zorgen dat dit niet lukt voor de leek, die nu al geen gekochte audio-CDs meer kan afspelen in zijn auto... Niet akkoord? Teken onze petitie en contacteer uw volksvertegenwoordigers om tegen dit voorstel te stemmen!

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Filtered HTML

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.