Linux: beter écht Free

De Duitse stad Munchen stapt niet over op het SUSE (intussen Novell, maar van oorsprong Duits), maar op Debian. Enigsinds verrassend, maar logisch als je er over gaat nadenken. Het grote verschil is dat Debian volledig door de "community" gemaakt wordt en naast "Free software" dus ook echt "gratis" is. Bij SUSE en Red Hat betaal je voor het aankopen van de software, updates en support.

Energiepremies

De overheid wil iets doen voor een beter milieu. Investeringen in dubbel glas (en andere energiebesparende zaken) kunnen afgetrokken worden van je belastingen.

Laat ons eens gaan zoeken...
http://mineco.fgov.be/energy/home_nl.htm

Ok, dat is vrij duidelijk, behalve die verdachte opmerking onderaan:
* onder bepaalde voorwaarden van het K.B. van 20/12/2002 en het KB van 23/06/2004.

Het pausbericht...

Het begint nu toch wel erg te worden met het mediacircus rond de doodsstrijd van de paus. Een half uur item in het journaal, verslaggevers ter plaatse in Rome en reportages van over heel de wereld. Een specialist komt uitleggen wat sceptische shock is, een andere moet zeggen hoe lang het nog gaat duren en als kers op de taart nog de mening van een stervensbegeleider.
Enkel de webcam naast het sterfbed ontbreekt nog om het compleet te maken...

Auteursrecht: wetgeving op maat van de sterksten

De discussie over het auteursrecht barst in alle hevigheid los. Nu ook SP.a zijn kar keert volgens De Standaard, ziet het er niet naar uit dat dit wetsvoorstel nog kan tegen gehouden worden: "Tijdens een meerderheidsoverleg herinnerde de VLD de SP.A vrij beslist aan het kernkabinet en het daar bereikte compromis. Officieel bepaalt de SP.A-fractie pas donderdag haar houding, maar nu al is duidelijk dat ze niet tegen het wetsontwerp zal stemmen.